zapytaj o reklamę w tym miejscu
Felietony

Środki UE powinny być szansą na rozwój Gostynina [FELIETON]


UdostępnijMogły być miliony, a są? - odpowiedź w felietonie

Roman Augustyniak Gostynin środki UE felieton

Pokaźna część dofinansowania z funduszy europejskich w perspektywie UE na lata 2014 - 2020 alokowana jest na potrzeby jednostek samorządowych takich jak Gostynin. Odbywa się to poprzez krajowe oraz regionalne programy operacyjne. W ramach tych programów realizowane są działania związane z infrastrukturą transportową, ochroną środowiska, kwestiami społecznymi, edukacją czy też z e-usługami.


Poniższe pytania i odpowiedzi dokładnie pokażą czy Gostynin wykorzystał wzorem nawet sąsiednich miast jak Kutno, Płock szansę jaką dawały lub dają środki UE.

Z jakich programów operacyjnych i innych źródeł Gmina Miasta Gostynina mogła pozyskać środki na budowę lub modernizację dróg, chodzi o lata 2015 - do chwili obecnej?

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych: Wsparcie samorządów w realizacji projektów drogowych stanowią fundusze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Mazowiecka Jednostka ogłosiła dwa konkursy
o unijne dofinansowanie, zarówno dróg gminnych i powiatowych, jak i dróg wojewódzkich. Finansowanie dotyczyło wyłącznie projektów ujętych w planach inwestycyjnych dla subregionów, które samorządy opracowały na podstawie analizy potrzeb lokalnych. W planie inwestycyjnym dla subregionu płockiego nie wskazano projektów, w których wnioskodawcą byłaby Gmina Miasto Gostynin.

Czy Gmina Miasta Gostynina mogła pozyskać środki zew. na inne inwestycje miejskiej?

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 daje samorządom możliwość ubiegania się o dofinansowania inwestycji w e-usługi w administracji, przygotowanie terenów inwestycyjnych, odnawialne źródła energii, termomodernizację budynków publicznych, niskoemisyjny transport, parkingi i ścieżki rowerowe, rewitalizację obszarów zmarginalizowanych, ochronę zdrowia.

To także szansa na ubieganie się o dofinansowanie inwestycji w projekty edukacyjne i społeczne. Starania o unijne dofinansowanie projektów każdorazowo powinny jednak wynikać z analizy potrzeb lokalnych, ponieważ tylko wtedy możliwe jest zapewnienie efektywności inwestycji oraz zachowanie trwałości rezultatów.

Inwestycje miejskie wspierane są również w innych programach operacyjnych UE. Fundusze z programu Infrastruktura i Środowisko dostępne są na zmniejszenie emisyjności gospodarki, ochronę środowiska, rozwój transportu kolejowego, rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, poprawę bezpieczeństwa energetycznego, kulturę i ochronę zdrowia.

Wsparcie w rozwoju miast stanowią również środki na cyfryzację w ramach programu Polska Cyfrowa. Pomocą dla samorządów są również fundusze unijne dostępne w programie Wiedza Edukacja Rozwój.

Mogły być miliony, a są?

Gmina Miasta Gostynina pozyskała ponad 620,6 tys. zł unijnego dofinansowania na realizację trzech projektów w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Fundusze pomogą w rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Gostyninie.

Środki UE powinny być szansą dla rozwoju naszego miasta, jednak brakuje efektywnych działań w zakresie pozyskiwania środków na przygotowanie terenów inwestycyjnych, odnawialne źródła energii, termomodernizację budynków publicznych, parkingi, ścieżki rowerowe i inne inwestycje, które z pewnością by miały dość istotny wpływ na rozwój Gostynina.

Tematy:Roman AugustyniakGostyninśrodki UEfelieton

Sprawdź też: Fryzjer męski GostyninNotariusz GostyninAuto holowanie Gostynin

Czytaj także:

Komentarze


Dodaj komentarzNikogo nie obrażaj, nie używaj wulgaryzmów, nie łam prawa.
Polecane dla Ciebie
zapytaj o reklamę w tym miejscu

Galerie zdjęć


Umowa podpisana. Znamy firmę, która będzie odbierać gostynińskie odpady
Umowa podpisana. Znamy firmę, która będzie odbierać gostynińskie odpady
Umowa podpisana. Znamy firmę, która będzie odbierać gostynińskie odpady

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

W ramach serwisu wspólnie z naszymi partnerami wykorzystujemy także technologie profilowania reklam.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatością:

Polityka Prywatności
Polityka Cookies

Zostałem poinformowany. Zamknij